Yrittäjä – onko työpaikkasi savuton?

Useimmat työpaikat alkavat olla joko lakiin perustuen tai työntekijöiden omasta sopimuksesta savuttomia, mutta Suomessa on myös yhä paljon tupakoivia, jotka tuntevat välillä itsensä syrjityksi joutuessaan muista syrjään tupakoimaan – varsinkin jos tupakointi on jatkunut jo vuosikymmeniä.

Tupakka ja tupakointi ovat olleet suomalaisessa yhteiskunnassa mukana aina 1700-luvulta lähtien ja välillä tupakkateollisuus on ollut kohtuullisen merkittävä talousmahti Suomessakin. Nykyään se ei sitä ole, mutta yhä vielä toisen maailmansodan aikaiset valtion päätökset näkyvät meillä. Nämä päätökset antoivat rintamalla oleville sotilaille päivittäisen muona-annoksen mukana myös tupakat, jopa niille, jotka eivät polttaneet. Vaikka tupakasta oli hyötyä sotilaiden hermoille, olivat niistä tulleet vuosikymmenten jatkuvat terveyshaitat todennäköisesti euromääräisestikin valtavat. Entä sitten seuraava sukupolvi, joka seurasi rintamalla palanneiden sotilaiden vanavedessä tupakoitsijoiksi. Jos itse olet nykyään tupakoitsija, oletko ajatellut tai yrittänyt lopettaa? Suora lopettaminen on monelle vaikeata, johtuen tupakan nikotiinista, joka aiheuttaa pientä riippuvuutta.

Tupakan sijasta onkin markkinoilla Suomessa lisääntynyt sekä nuuskaaminen että sitäkin helpommin saatavilla olevat nikotiinipussit, joista voi lukea lisää täältä, ja vaikka tilata kotiin ja kokeilla tupakoinnin lopettamista niiden avulla.

Mitä sanoo laki?

Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, että kukaan ei altistu tupakan savulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja. Lisäksi tupakointi on kielletty julkisissa tiloissa, kaupoissa ja kulkuneuvoissa. Työpaikoilla, joissa vielä sauhutellaan, pitää olla selkeästi osoitetut paikat tupakoitsijoille. Työpaikkojen sisätiloissa olevien tupakointitilojen pitää täyttää samat vaatimukset kuin ravintoloiden tupakointitilojen.

Savuton työpaikka

Kun yritys päättää siirtyä savustomaksi, on päätös mahdollista tehdä myös täysin työtekijöitä kuuntelematta. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta. Ympäristön tupakansavulle altistuminen ja sen ehkäiseminen ovat merkittävä kansanterveydellinen asia. Tupakointi heikentää työntekijöiden työssä jaksamista ja aiheuttaa työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Savuton työpaikka tarkoittaa myös sitä, että yrityksen edustustilaisuudet ja muut tapahtumat ovat myös savuttomia ja yritys tukee henkilökuntaa tupakoinnin lopettamisessa. Yrityksen tulee myös kertoa selkeästi työntekijöille, että yritys on savuton. Se pitää ilmoittaa asianmukaisesti esimerkiksi kyltityksellä yrityksen tiloissa. Myös työpaikkailmoituksissa on hyvä kertoa, että työpaikka on savuton, ettei se tule mahdolliselle uudelle työntekijälle yllätyksenä.

Entiset tupakkatauot on hyvä korvata erilaisilla savuttomilla tauoilla, kuten tee- tai kahvitauolla. Työnantaja voi järjestää hyvin myös erilaisia taukojumppia tai muita taukotapahtumia tupakkataukojen sijasta.

Vaikka itse tupakointi on jokaisen henkilökohtainen asia, eli tupakointi kuuluu itsemääräämisoikeuden piiriin. Tästä huolimatta työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla: työnantajalla on oikeus määrätä, mitä työntekijä tekee työajalla.

Miksi irti tupakasta?

Tupakointi on yksi keskeisistä ja yleisimmistä työikäisten terveyden ja työkyvyn rapauttajista. Se on kymmenien eri sairauksien itsenäinen aiheuttaja. Tupakka potentoi monien työpaikan haitallisten altisteiden vaikutuksia ja riskejä. Tupakointi myös vähentää työn tuottavuutta siihen käytetyn työajan ja lisääntyneiden sairauspoissaolojen takia.

Savuttomuuden positiivisia vaikutuksia tulee aktiivisesti tuoda esille, mikä ei ole lainkaan vaikeata, ja aineistoa on kyllä paljon saatavissa. Työnantaja voi maksaa myös korvaushoidon osittain tai kokonaan) tai kannustaa tupakoinnin lopettamiseen maksamalla bonuksia ja antamalla työntekijöille esimerkiksi urheiluseteleitä tai vastaavia toiminnallisia etuisuuksia – paljon on siis kiinni myös yrityksen asenteista.

Tupakoivilla työntekijöillä on tupakoimattomia suurempi riski (yleensä 1,5-2 –kertainen riski) moniin sairauksiin, mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksista tenniskyynärpääoireisiin, selkävaivoihin, kulumiin ja rappeumiin. Lisäksi fyysinen jaksaminen alenee. Tämän pelkästään luulisi olevan yritykselle aihe ja syy, miksi tupakaton työpaikka olisi hyvä idea ja tuottava ajatellen yrityksen tulevia vuosia.

Laskennallisesti esim. 4 savuketta työpäivän aikana á 10 min on 4x10x22=880 min kuukaudessa eli 14.7 tuntia. Tällöin tupakointiin kuluu siis kaksi kokonaista työpäivää kuukaudessa, 10 % työajasta – noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä keskimäärin ihmiset ovat työstä poissa sairauksien takia.

Tehdään yhteinen päätös, ja jätetään tupakat poist työpaikoilta 2020-luvulla.