Veikkoinkorpi kehittyy ja kasvaa

Kasvava kunta eli Vihti tarvitsee aktiivisen ja kehittyvän teollisuusalueen, minkä sille tarjoaa Veikkoinkorven alue. Veikkoinkorven alue on monessa suhteessa hyvässä tilanteessa tulevaisuutta ajatellen, eikä vain siksi, että mahdollinen Tunnin Juna ratakaan ei kulje kaukana ja mahdollisuus sen hyötykäyttämiseen voi olla hyvinkin mahdollista tulevaisuudessa.

Samalla kun mietitään tämän alueen tulevaisuutta, voi itse ottaa väliaika tekemistä pelaamisesta. Nopeampi vaihtoehto on avata älypuhelin ja pelata mobiilisti tai avata tietokoneen selain ja siirtyä nettikasinolle pelaamaan, kuin ajaa lähimmälle huoltoasemalla tai kauppaa tai kioskiin pelaamaan niiden tarjoamia automaattipelejä. Netin tarjonta on myös laajempaa ja voitonmahdollisuudetkin ovat aivan eri luokkaa kuin kauppojen peleissä.

Samalla tavalla Veikkoinkorven alueella on vielä tulevaisuuteen suuntautuvia mahdollisuuksia, jotka eivät toteudu vielä tänä vuonna, mutta kenties tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana, monet infrahankkeet kuten rautatie ovat vuosikymmenien mittaisia hankkeita.

Kasvava alue on kunnankin tavoitteena

Kunta järjestikin juuri Veikkoinkorvessa tiedotustilaisuuden koskien sitä tosiasiaa, että Veikkoinkorpi sijaitsee pohjavesialueella. Veikkoinkorpi sijaitsee itseasiassa 1E-luokan pohjavesialueella ja alueen pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä ovat Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset, Luontolan ja Lankilan vedenottamoiden suoja-aluemääräykset, rakennusluvat ja kaavamääräykset sekä neljä voimassa olevaa asemakaavaa.

Pohjaveden suojaamiseen liittyy kiinteistöjen toiminta, eli esimerkiksi öljylämmitteisten kiinteistöjen öljysäiliöt, teollisuusyritysten kemikaalit ja niiden säilytys, vaarallisten jätteiden käsittely, säilytys ja keräys ja yleensäkin kiinteistöjen jätehuolto, pihojen pinnat ja pihojen hulevedet. Kiinteistöt pitää myös olla siinä käytössä, mitä kaavassa niille annetaan.

Vihti ja Tunnin Juna

Tunnin juna on suunnitteilla oleva uusi ratahanke Espoon/Helsingin ja Turun välille. Helsingin ja Turun välillä on jo olemassa ratayhteys, mutta uuden radan ajatuksena on tarjota entistä nopeampi yhteys kahden kasvukeskuksen välillä ja samalla ottaa uusia henkilöliikennealueita suomalaiseen rataliikenteeseen, kuten Salo, Vihti ja Lohja. Lohjallahan on ollut henkilöliikennettä aikoinaan. Yle uutisoi 1999, että Vasemmistoliiton Hangon, Pohjan, Karjaan, Lohjan, Vihdin, Nurmijärven ja Hyvinkään paikallisosastot esittivät kuntiensa päättäjille henkilöliikenteen uudelleen aloittamisesta. Henkilöliikenne lopetettiin Hangon ja Hyvinkään välillä 1983 radan huonon kunnon vuoksi. Koko rataosa on nyt peruskorjattu tavaraliikenteen tarpeisiin ja kaksikymmentä vuotta sitten jo puhuttiin matkustajaliikenteen uudelleen aloittamisesta. Nyt 2000-luvulla ainoa matkustajaliikenne tuolla radalla on ollut historiallisten höyryvetureiden vetämät näytöskuljetukset.

Vaikka Tunnin juna pääsääntöisesti aiheuttaa Vihdille tässä vaiheessa kuluja Etelä-Nummelaan, on alueelle jo aiemmin päätetty rakentaa sekä päiväkoti että koulukeskus tulevan mahdollisen juna-aseman läheisyyteen. Kokonaisuudessa tämä osahanke on hintalapultaan noin 50 miljoonaa ja ensimmäinen vaihe valmistuu jo 2022 loppuun mennessä. Vihtiin suunnitteilla oleva Tunnin junan asema sijoittuisi Turun moottoritien (Vt. 1), Porintien (Vt. 2) ja vanhan Turuntien (Vt. 110) välittömään läheisyyteen. Liityntäliikenteen sujuvuuden kannalta Tunnin junan aseman sijainti Nummelassa on hyvä, eikä Veikkoinkorven teollisuusalue ole kovinkaan kaukana juna-asemasta.

Miten raideliikenne voisi palvella Veikkoinkorpea?

Ensinnäkin raideliikenne mahdollistaisi nopean työvoiman liikkumisen PK-seudulta Veikkoinkorpeen, mikä tarkoittaisi osaavan työvoiman löytämisen helpottumista. Totta kai työntekijöitä löytää helpommin satojen tuhansien ihmisten massasta kuin Vihdin omalta alueelta. Vihdissä töissä käyminen olisi myös oikeasti mahdollista, mikäli raideliikenne olisi käytettävissä eikä työntekijöiden tarvitsisi ajaa omalla autolla ruuhkaista Helsinki-Turku moottoritietä.

Veikkoinkorpi pystyy tarjoamaan myös luonnoltaaan virkistäviä taukohetkiä ja vaikkapa kävely tai lenkkeilytaukoja uusille työntekijöille. Työnkuva ja työpäivät muuttuvat kuitenkin tulevaisuudessa entisestään ja työntekijät arvostavat jo nyt omaa aikaansa työpäivän sisällä eikä tulevaisuudessa työpäivän tarvitse olla lähellekään nykyisenkaltaista klo 9-16 työpäivää vaan todennäköisemmin tulevaisuuden aktiivinen työaika tulee olemaan vähemmän, mutta kenties laajemmin päivään sijoittuen. Veikkoinkorpi on kuitenkin jo olemassa ja sen tulevaisuuteen liittyy monia tekijöitä, jotka ovat alueen yrittäjien itsensä yläpuolella ja voimme vain katsella, odottaa, tehdä omia töitämme ja näemme sitten ajan kanssa, miten Veikkoinkorpi kehittyy 2020-luvullakin