Tupakointi työpaikoilla

Olet varmaan huomannut, että tupakointi on selvästi vähentynyt Suomessa niin julkisilla paikoilla kuin luonnollisesti myös työpaikoilla. Muutos on ollut jatkuvaa, ja vähitellen ollaan tultu tähän nykyiseen tilanteeseen, missä tupakoitsijan näkeminen alkaa olla jo harvinaista. Miten tähän on tultu, ja miten sinä pääsisit eroon tupakasta, jos sitä vielä poltat.

Suurimmat syyt tupakoinnin vähenemiseen ovat luonnollisesti olleet erilaiset lakipykälät ja kiellot. Tupakoinnin rajoittaminen ravintoloissa ja julkisilla paikoilla, ja nykyään myös jopa yksityisessä ajoneuvossa, jos mukana matkustaa alle 15-vuotias, ovat niitä syitä, miksi tupakointi on Suomessa vähentynyt vuosi vuodelta.

Eroon tupakasta

Tupakasta myös pääsee nykyään helpommin eroon kuin ennen. Tarjolla on tuotteita, jotka helpottavat nikotiinista eroon pääsyä, kuten Zonnic, mutta myös nikotiinipussit ovat tuote, joka auttaa tupakoitsijan ympärillä olijoita, sillä itse tupakansavu loppuu ja tervan hengittäminen.

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 14 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2018. Miehistä 15 prosenttia ja naisista 13 prosenttia tupakoi päivittäin. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin; eläkeikäisistä miehistä 10 prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt mutta vähenemiskehitys näyttää vuonna 2018 pysähtyneen.

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/tupakka

Tupakoinnin tiedetään varmasti lääketieteellisesti olevan haitaksi terveydelle, mutta aina pelkkä tieto ei riitä toimintaan. Tupakoitsijoita voidaan ja pitää kannustaa työpaikalla lopettamaan tukemalla lopettamispäätöstä. Tupakoinnin kieltäminen työpaikalla on yksi keino vähentää tupakointia. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta, mutta silloin kannattaa miettiä jotakin vasta-annettavaa tupakoitsijoille ja muille työntekijöille. Ympäristön tupakansavulle altistuminen ja sen ehkäiseminen ovat merkittävä kansanterveydellinen asia. Tupakointi heikentää työntekijöiden työssä jaksamista, eikä se pysähdy vain tupakoitsijaan, vaan vaikutuksen perhosvaikutuksen kautta näkyvät myös työkavereissa. Tupakointi vaikuttaa esimerkiksi työperäiseen uupumiseen, ja kuinka tilanne muuttuu, jos työntekijä lopettaa tupakoinnin.

Jos tupakoit sellaisten läheisyydessä, jotka eivät itse tupakoi, mutta ovat kanssasi sosiaalisen seuran vuoksi, kannattaa muistaa: passiivinen tupakointi työpaikalla lisää hengityselinoireita ja astmaa. Astma on työpaikalla tupakansavulle altistuvilla yleisempää kuin muilla, ja hengästyminen sekä puristava tunne rinnassa kiusaavat heitä useammin kuin savuttomissa tiloissa työskenteleviä.

Vaikka Suomessa on tupakointi vähentynyt vuosi vuodelta, kuitenkin yhä vielä joka kymmenes lapsi altistuu Suomessa tupakansavulle. Tupakansavu heikentää lapsen vastustuskykyä ja ärsyttää silmiä, kurkkua ja hengitysteitä. Vanhempien tupakointi lisää myös lapsen riskiä sairastua toistuviin tulehdussairauksiin, astmaan ja allergioihin.

Tupakointi muualla

Vaikka Suomessa asiat ovat hyvään suuntaan, näin ei asia ole joka puolella maailmassa. Varsinkin maissa, missä tulotaso ja koulutus ovat heikkoja, on tupakointi todella yleistä. Jopa siinä mittakaavassa että monissa Aasian maissa miehistä polttaa jopa 75 % päivittäin! Tämä tarkoittaa myös sitä, että maat kuten Kiina ja Intia ovat kärkipäässä tupakkakuolemista, joita vuosittain tulee miljoonia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tupakointi tappaa pian 8 miljoonaa ihmistä vuodessa ja maksaa maailmantaloudelle yli biljoona dollaria vuodessa.

Lopetetaan yhdessä

Jos kuitenkin vielä poltat, kannattaa miettiä niitä syitä miksi poltat, onko se tapa, jonka voisi kenties korvata jollakin toisella? Onko sinulla ystävä, joka on lopettanut tupakanpolton, miten hän onnistui siitä, olisiko sinulle apua hänen kanssaan keskustelusta? Myös netissä on paljon sivustoja ja palveluita, jotka auttavat sinua pääsemään tupakasta eroon.

Vuonna 2015 Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään 45-vuotiaana, sillä lopettaneiden kuolleisuus väheni asteittain ajan kuluessa viimeisestä tumppauksesta lähes tupakoimattomien tasolle. Kolmihenkisestä tupakkaringistä keskimäärin kaksi kuolee tupakoinnin seurauksena, kertoi australialaistutkimus. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että jokainen tupakoija kuolee kymmenen vuotta tupakoimattomia aikaisemmin.