Markkinointi Lohjan ja Nummelan talousalueilla

Lohja, monien keskustojen kaupunki, tarjoaa haasteita paikallisille yrittäjille asiakkaiden tavoittamisessa. Monipuolisten median kanavien ansiosta paikallinen mainonta on kuitenkin saavuttanut uuden tason. Erityisesti Ykkös-Lohja, joka palvelee Lohjan lisäksi myös Siuntion, Vihdin ja Karkkilan alueita, tarjoaa laajan tavoittavuuden​​.

Printtimainonta ja digitalisaatio

Ykkös-Lohja, jolla on yli 35 vuoden kokemus alueella, saavuttaa viikoittain yli 24 000 lohjalaista taloutta. Printtimainonnan yhdistäminen digitaaliseen markkinointiin on olennainen osa brändin rakentamista ja asiakkaiden tavoittamista. Tämä synergia hyödyntää molempien maailmojen vahvuuksia, kuten QR-koodeja, jotka ohjaavat kuluttajia verkkosivuille tai kampanjoihin​​​​.

Kohdennettu lähestymistapa

Printtimainonta mahdollistaa kohdennetun ja henkilökohtaisen lähestymistavan. Yhdistämällä demografiset tiedot ja kuluttajatietämys, yritykset voivat luoda räätälöityjä kampanjoita, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa. Digitaalinen mainonta tukee tätä tarjoamalla laajemman yleisön tavoittavuuden​​.

Myynti, mediatila Ykkös-Lohja lehdessä

Bo Lindqvist p. 044-9835 104bo@ykkoslohja.fi
Kari Oksanen p. 010- 327 4230kari@ykkoslohja.fi (digimarkkinointi)
Pienet tapahtumailmoitukset lehteen verkkopalvelun kautta (25€/kpl) tai myyntiin yhteys isomman mediatilan suhteen.
Työpaikkailmoitus lehteen verkkopalvelun kautta (20€/kpl) tai myyntiin yhteys isomman mediatilan suhteen.
Yksityisten myynti ja muut ilmoitukset 7€ Ykköstorin kautta verkossa.
Muistoilmoitukset yksilöllisesti suunniteltuina.

Brändin vahvistaminen

Printtimateriaalit kuten esitteet ja julisteet vahvistavat brändi-identiteettiä ja herättävät luottamusta. Printtimainonta mahdollistaa paikallisen brändin näkyvyyden ja uskottavuuden kasvattamisen​​.

Printin rooli digitaalisessa konversiossa

Printtimainonta toimii siltafunktiona fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. Painetut mainokset voivat ohjata kuluttajia verkkosivustoille ja sähköisiin palveluihin, lisäten digitaalisen sisällön vaikuttavuutta ja konversioasteita​​.

Mainonnan mittaaminen

Printtimainonnan tehokkuuden mittaaminen voi olla haastavaa, mutta kuponkikoodien ja seurantapuhelinnumeroiden avulla kampanjoiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Tämän tiedon yhdistäminen digitaalisen analytiikan kanssa antaa kattavan kuvan markkinointitoimien kokonaisvaikutuksesta​​.

Yhteenveto

Printtimainonta on edelleen keskeinen osa monipuolista markkinointistrategiaa, ja sen yhdistäminen digitaaliseen markkinointiin voi tuoda merkittäviä etuja kuten paremman kohdennuksen, brändin vahvistamisen ja tehokkaamman konversion​​.