ADRA Finland siirtää Kenian leikkaussafarin myöhempään ajankohtaan

ADRA Finland säätiö on ollut järjestämässä vapaaehtoisten suomalaisten kirurgien ja hoitohenkilökunnan operoimia leikkaussafareita Kenian Kendu Bayssa jo noin 11 vuoden ajan. Seuraava safari oli tarkoitus toteuttaa lokakuussa 2017. Säätiön hallitus päätti siirtää safarin järjestämistä Kenian presidentin uusintavaaleista johtuvan kohonneen turvallisuusriskin takia. Seuraava safari toteutunee keväällä 2018.

Lokakuun loppuolella pidettäviksi ilmoitettujen uusien presidentinvaalien uskotaan synnyttävän maassa vakavia levottomuuksia. Ne voivat uhata sinne matkustavia ulkomaalaisia kuin myös estää safarin potilaiden matkustamista ja sairaalan alueelle pääsyä.

Kenian turvallisuustilanteesta saadun tiedon ja kansainvälisen ADRAn ohjeistuksen perusteella säätiön hallituksella ei safaritoiminnan järjestäjänä ollut muuta mahdollisuutta kuin päättää peruuttaa leikkaussafari lokakuulta 2017 ja siirtää se myöhempään eri osapuolten kanssa yhteisesti sovittavaan ajankohtaan. Hallitus päätti myös, että se ei lähetä ketään henkilöä säätiön nimissä Keniaan ennen kuin uusintavaalien jälkeisten olojen katsotaan normalisoituneen.

Kotimaan avustustyön keskuspaikka:

ADRA Finland Oy

Kopunkuja 10
03100 Nummela
040-756 3893